Restprodukten

Restprodukten består av ett svart pulver - kvicksilverselenid eller kvicksilversulfid. Den har mycket låg löslighet inom de pH-värden som förekommer i naturen. Tack vare den speciella skyddande miljön i slutförvaringskärlet fortgår under lagring bildning av en mera stabil sulfid/selenid. Den kemiska bindningen mellan grundämnena blir med tiden starkare och mera fullständig. Analyser visar på en 98-procentig omvandling till kvicksilverselenid på någon månad.

HgSe
Kvicksilverselenid (tiemannit) återfinns i vissa vulkaniska bergarter och är mycket svårlösligt. HgSe är stabil inom de pH-värden som förekommer i naturen. För att spjälka HgSe krävs upplösning i kungsvatten (en blandning av koncentrerad salpetersyra och saltsyra). Selen är betydligt dyrare än svavel och tillgången begränsad.

HgS
Kvicksilversulfid (cinnober) återfinns i vissa bergarter och är stabil under syrefria förhållanden. Konstgjord kvicksilversulfid (HgS), är svart till färgen, och bildar ett fint pulver. Om svart kvicksilversulfid sublimeras eller upphettas tillsammans med alkali-polysulfider, övergår den svarta sulfiden till ett rött pulver (röd kvicksilversulfid, konstgjord cinnober). Tillgången på svavel är god och priset betydligt lägre än för selen.

Vidare till: