200 lit. stålfat för säker
emballering av reaktorkärl
vid slutförvar
Sammanfattning

MercStab®-metoden lämpar sig väl för att industriellt stabilisera stora mängder metalliskt kvicksilver inför slutförvar.
Bland fördelarna kan nämnas:

  • Kvicksilvret binds kemiskt till selen eller svavel - stabil restprodukt
  • Låg kostnad för stabilisering av stora mängder kvicksilver
  • Stabiliseringen kan utföras på plats hos respektive avfallsägare - inga riskabla transporter med metalliskt kvicksilver på vägarna
  • Ingen extern värmetillförsel - minimerar processutsläpp och energiförbrukning
  • Reaktionen äger rum i slutförvaringskärlet - rationellt och förbättrar arbetsmiljön
  • Måttlig volymökning av restprodukten - endast reagensämnen samt additiv
  • Reaktionskärlet innehållande restprodukten kan slutförvaras utan efterbehandlingEmcoplate AB
Lupingatan 8
233 38 Svedala
Tel: 040-403690
Fax: 040-403280
Email: von.p@emcoplate.se
Internet: www.emcoplate.se

Tillbaka till Startsidan
Till www.mercstab.se